Serviceprovider in
verzekeringsbranches

 • Machines en machinebreuk
 • Gebouwtechnieken
 • Laag- , midden- en hoogspanningsinstallaties
 • Electronica
 • Automatisering
 • ...
 • Computers, laptops
 • IT netwerken, routers, switchen
 • Telecommunicatie apparatuur
 • Computer periferien
 • ...
 • Industriebouw en private woningbouw
 • Nutsleidingen
 • Ondergrondse werken
 • Brandonderzoek
 • ...
 • Vliegtuigschade
 • Vliegtuigongelukken
 • Schade aan avionics
 • Luchthaveninstallaties
 • ...
 • Vermengingsschade vloeistoffen
 • Schade door niet-conforme producten
 • ...
 • Ladingschade
 • Contaminatie van bulkladingen
 • Verkeersongevallen
 • ...

Belgische en Europese verzekeringsmarkt:

 • Liability: BA- uitbating, BA- na levering, BA- auto, BA- Transport, BA- familiale, productaansprakelijkheid en -contaminatie, recall verzekeringen, beroepsaansprakelijkheid Architecten en Ingenieurs, 10- jarige aansprakelijkheid.
 • Property: brand, ABR, montage en proeven, machinebreuk, alle risico’s elektronica, computer en informatica, multirisico’s bouwplaatstoestellen.

International:

 • All Risk / GTPL / CAR / PL / BI / Machinery Breakdown / Energy

De polissen van deze diverse verzekeringsbranches kunnen wij enten op de vakdisciplines zoals links aangegeven onder 'specialisaties' (klik voor meer info).